Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7p msc. Mierzawa

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 9+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów Południe-Mierzawa 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Mierzawa 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-09-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:32 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 24-09-2021 08:49:00 do 24-09-2021 11:32:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania