Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLIII z dnia 1 października 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 1 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/254/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF254.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 1 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/255/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF255.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 1 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/256/2021 w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Wiślica.

PDF256.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 1 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/257/2021 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".

PDF257.pdf