Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7n w m. Skarżysko-Kam

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 55+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w. Skarżysko-Kamienna Południe 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: w. Skarżysko-Kamienna Południe 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu na jezdni w kierunku Krakowa. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na jezdni w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem (lewym). 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-10-06 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:55 17. Źródło uzyskania informacji: WCZK, PSP, GDDKiA

Komunikat jest ważny od 06-10-2021 20:50:00 do 06-10-2021 21:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania