Niesłyszący

Nowy autobus dla osób niepełnosprawnych

Gmina Wiślica,  w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zakupiła nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu dzisiejszym  pojazd o wartości ok.200 000 zł, został dostarczony i będzie służył mieszkańcom z terenu naszej gminy. Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D., Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

 

pfron.png