Niesłyszący

Informacja dot. pomocy żywnościowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, iż od dnia 3.11.2021 do 14.11.2021 można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować trudną sytuację dochodową rodziny za miesiąc październik 2021.

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62 w godzinach od 8.00 do 14.00

Prosimy podchodzić pojedynczo. Osoby oczekujące zobowiązane są do nie skupiania się w grupach oraz do zachowania bezpiecznej odległości. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Prosimy by każda osoba była wyposażona w maseczkę i długopis.

Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 413792103, 413690921