Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S74h m. Cedzyna

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 6+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Opatów 5. Kierunek: Opatów 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja dwóch aut osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: dwa auta osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2021-11-09 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:50 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 09-11-2021 17:15:00 do 09-11-2021 18:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania