Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74, msc. Jałowęsy

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 137+580 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Jałowęsy 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: wyciąganie samochodu ciężarowego który wjechał do rowu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: na ten moment droga całkowicie zablokowana 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2021-11-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:51 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-11-2021 13:00:00 do 10-11-2021 14:21:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania