Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, kazimierski, pińczowski, sandomierski i staszowski. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami 100 m.

Komunikat jest ważny od 12-11-2021 01:00:02 do 12-11-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania