Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 12-11-2021 19:00:02 do 13-11-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania