Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga SMOG

W dniu 14 listopada w powiecie kazimierskim i buskim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 14-11-2021 09:00:00 do 15-11-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania