Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 79 m. Łubnice

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 246+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Połaniec-Słupia 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Łubnice 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: potracenie pieszego przez samochód osobowy 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: policja wyznaczyła objazd przez miejscowości: Wilkowa-Zrębin-Połaniec 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-11-15 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:45 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 15-11-2021 18:08:00 do 15-11-2021 20:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania