Niesłyszący

Przekazanie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 18 listopada w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica nastąpiło uroczyste przekazanie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup pojazdu, którego koszt wynosi około 200 000zł. został w 60%  sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W uroczystości przekazania wzięli udział V-ce Wojewoda Pan Rafał Nowak oraz Pan Andrzej Michalski dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica oraz rodziców dzieci, które będą korzystały z nowo zakupionego  pojazdu, Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica Pan Jacek Balicki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Jackiem Gocykiem złożyli podziękowania za dofinansowanie kosztów zakupu autobusu, który będzie służył mieszkańcom  oraz dzieciom niepełnosprawnym z terenu naszej gminy i z pewnością podniesie poziom jakości świadczonych przez nasz samorząd usług.