Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

 

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2022 r.”

 

 

  1. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Wiślicy uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 r.”

 

  1. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinie i uwagi należy składać od dnia 22.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r., W formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego poniżej formularza na adres: , (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”) bądź pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica z dopiskiem „KONSULTACJE”.

 

  1.    Forma udostępnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00 oraz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne.

 

 

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                 /-/  mgr  Jarosław Jaworski

DOCXsprawozdanie.docx (12,08KB)

DOCXuchwała.docx (15,61KB)

DOCXPreliminarz 2022.docx (25,23KB)

DOCformularz-zglaszania-opinii.doc (31,50KB)