Niesłyszący

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Nabór wniosków na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Wiślica na podstawie podpisanej umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica przystąpiła do realizacji Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Realizatorem wsparcia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy.

Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Dodatkowe wsparcie polegać będzie na zakupie paczek z podstawowymi środkami ochrony osobistej. Działanie ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków wywołanych sytuacją pandemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie składają wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Dokumenty należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica. w godz. od 8.00 do 14.00 , w dniach od 25.11.2021r. do 01.12.2021r.
Udział w programie jest niezależny od dochodu.

Ilość osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3792 103 lub 41 369 09 23

PDFWniosek_PFRON.pdf (309,25KB)

DOCXRodoPFRON.docx (12,45KB)