Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2021 Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy

 

LINK DO DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA (MINIPORTAL) - OTWÓRZ