Niesłyszący

Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że od poniedziałku do piątku w godz. 0d 7.00 do 15.00 przy ul. Plac Solny 32 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica bezpłatnie pomagają rolnikom z terenu gminy Wiślica przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną w aplikacji eWniosekPlus oraz wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy uzyskają tu również pomoc przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu „ Moja Woda”.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do chwili obecnej pomoc przy złożeniu wniosku do WFOŚ otrzymało ponad 100 mieszkańców.

Program „Moja Woda” to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Do chwili obecnej z programu skorzystało 15 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy.

Pracownicy UMiG pomagają również Kołom Gospodyń Wiejskich przy wnioskowaniu i rozliczaniu dotacji m.in. z ARiMR. Pomoc finansowa jaką uzyskują Koła oznacza więcej inicjatyw, projektów i działań, które wzmacniają potencjał obszarów wiejskich.