Niesłyszący

Sesja Nr XLVI z dnia 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/272/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF272.pdf (5,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/273/2021 w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 r.

PDF273.pdf (733,29KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/274/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

PDF274.pdf (888,31KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/275/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

PDF275.pdf (292,26KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku.

PDF276.pdf (276,99KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/277/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

PDF277.pdf (282,28KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/278/2021 w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Wiślica w 2022 r.

PDF278.pdf (289,85KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 13 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/279/2021 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2022r. jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach " Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".

PDF279.pdf (330,34KB)