Niesłyszący

Sesja Nr XLVII z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVII/280/2021 w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 r.

PDF280.pdf (819,93KB)

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVII/281/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/274/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

PDF281.pdf (566,48KB)