Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga! SMOG

W dniu 26 grudnia w powiecie kieleckim prognozuje się przekroczenie poziomu alarmowego pyłu PM10. W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 26-12-2021 09:00:00 do 27-12-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania