Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga! SMOG

W dniu 27 grudnia 2021 r. w powiecie kieleckim, starachowickim i opatowskim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 mg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 27-12-2021 09:45:00 do 28-12-2021 09:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania