Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7n w msc. Skarżysko-Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 54+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko Zachód-w. Skarżysko Południe 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie dwóch pojazdów osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem prawym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-12-28 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:29 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 28-12-2021 13:42:00 do 28-12-2021 15:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania