Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42 msc. Piła

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 218+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kamienna - Końskie 5. Kierunek: Końskie 6. Miejscowość zdarzenia: Piła 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się drogą lokalną, równoległą do DK 42 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2021-12-29 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:06 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:06

Komunikat jest ważny od 29-12-2021 12:06:00 do 29-12-2021 13:06:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania