Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Zlewnia Nidy. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe wystąpią wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W miejscu powstania zatorów lodowych zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Komunikat jest ważny od 31-12-2021 13:09:00 do 02-01-2022 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania