Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Zlewnia Czarnej Włoszczowskiej. związku ze spływem wód opadowo-roztopowych wystąpią wzrosty poziomu wody. Na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 31-12-2021 14:30:00 do 02-01-2022 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania