Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, miejscami w zlewni Nidy wystąpią dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, przy utrzymującym się stanem ostrzegawczym na Bobrzy w Słowiku oraz z możliwością punktowego przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych. Na Kamiennej w Bzinie stan wody będzie utrzymać się powyżej stanu ostrzegawczego, a w Wąchocku będzie wzrastać powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego. W profilu Michałów na Kamiennej poziom wody będzie wzrastać poniżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 02-01-2022 15:27:00 do 04-01-2022 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania