Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz na Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie prognozowane są dalsze lub ponowne wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, przy obecnie utrzymujących się przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 04-01-2022 09:00:00 do 05-01-2022 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania