Niesłyszący

Przyjmowanie wniosków na dodatek osłonowy

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że

MGOPS w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, od dnia 4 stycznia 2022r. przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać również elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.                            

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wsparcie będzie wypłacane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Telefon kontaktowy: 41-379-21-03, 41-369-09-23

DOCXWzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy 2.docx (31,79KB)

dodatek osłonowy.png