Niesłyszący

Sesja Nr XLVIII z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVIII/282/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF282.pdf (5,15MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVIII/283/2021 w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 r

PDF283.pdf (1,25MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVIII/284/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.

PDF284.pdf (175,24KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVIII/285/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

PDF285.pdf (1,04MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVIII/286/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z 13 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022r. jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach " Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".

PDF286.pdf (357,75KB)