Niesłyszący

Ostrzeżenie: UWAGA! SMOG

W dniu 10 stycznia 2022 r. w powiecie pińczowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100mg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 10-01-2022 09:45:00 do 11-01-2022 09:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania