Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2022

2. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

 

3.  Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

8A. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok".

PDFZarządzenie Nr 8a.pdf

 

9. Zarządzenie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2022.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla nowo zakupionych autobusów marki "OTOKAR SULTAN MEGA". 

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022  

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022  

PDFZarządzenie Nr 21.pdf