Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2022

1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (106,37KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (54,42KB)

 

3.  Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (1,88MB)

 

4. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (547,41KB)

 

5. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (2,11MB)

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (261,32KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (129,35KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (129,64KB)

 

8A. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok".

PDFZarządzenie Nr 8a.pdf (51,57KB)

 

9. Zarządzenie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (59,90KB)

 

10. Zarządzenie  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (266,89KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (192,26KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (62,18KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (191,84KB)

 

14. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2022.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (40,84KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (437,79KB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (287,39KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (230,12KB)

 

18. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla nowo zakupionych autobusów marki "OTOKAR SULTAN MEGA". 

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (44,77KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022  

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (296,57KB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (328,75KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022  

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (392,81KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (5,29MB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (227,13KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (295,68KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (54,30KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie upoważnienia  do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (55,51KB)

 

27. Zarządzenie w sprawie upoważnienia  do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (81,69KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie upoważnienia  do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (82,29KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (232,47KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (52,82KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (269,97KB)

 

32. W sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (314,87KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (203,67KB)

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (210,49KB)

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (563,06KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (75,86KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie powołania P.O. kierownika Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (46,63KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie uruchomienia naboru Uczestników do Projektu Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (942,68KB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (133,49KB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (280,91KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na rok 2022.

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (284,32KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta I Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (415,98KB)

 

43. Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (250,87KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (456,49KB) 

 

45. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn: "Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica. PDFZarządzenie Nr 45.pdf (51,63KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności".

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (58,58KB)

 

47. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (466,79KB)

 

48. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (362,02KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta I Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (548,81KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 29.04.2022 r. w sprawie uruchomienia naboru Uczestników do Projektu pn: " Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (1,10MB)

 

51. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (48,30KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (47,81KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (49,03KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (48,19KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (274,90KB) 

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (105,51KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta I Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (187,25KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy za rok 2021. 

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (227,10KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (41,28KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (441,58KB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta I Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (742,76KB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (395,87KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (229,60KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (273,65KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (35,60KB)

 

66. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (49,50KB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (556,39KB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (290,01KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 r.

PDFZażądzenie Nr70.pdf (391,71KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (480,40KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (486,83KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (591,84KB)

 

74. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (53,24KB)

 

75. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (33,51KB)

 

76. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (54,76KB)

 

78. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego ZOZ oraz MBP z I półrocze 2022 roku. 

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (4,65MB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (552,32KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (588,15KB)

 

80 a. Zarządzenie w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 80a.pdf (280,99KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (761,84KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (53,87KB)

 

83. Zarządzenie w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22.

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (108,19KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania incydentami w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (366,92KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (303,85KB)

 

86. Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (48,61KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (483,87KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, związanych z pobytem, przemieszczaniem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (57,96KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

 PDFZarządzenie Nr 89.pdf (337,73KB)

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (400,95KB)

 

91. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (36,18KB) 

 

92. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (61,97KB)

 

93. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (61,96KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (346,78KB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (694,11KB)

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (806,38KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (58,74KB)

 

97a. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 97a.pdf (88,74KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (498,74KB)

 

100. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach : " Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice.

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (74,20KB)

 

101.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (790,85KB)

 

102.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (606,88KB)

 

103.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (1,03MB)

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (48,16KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (45,74KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (112,51KB)

 

107. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (53,11KB)

 

109.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (493,82KB)

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (295,69KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (583,32KB)

 

115.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (581,52KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (521,95KB)

 

117.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (820,27KB)

 

118. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego " Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (160,70KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego. 

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (38,22KB)

 

121. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego. 

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (74,83KB)

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (568,21KB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzącym z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (584,36KB)

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie GŚZFŚS .

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (219,71KB)

 

125a. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 125a.pdf (882,72KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji / spisu z natury / w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica wg stanu na dzień 30 grudnia 2022 roku.

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (34,24KB)

 

131. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji towaru( węgla kamiennego) sprzedawanego w ramach programu po cenie preferencyjnej przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (83,46KB)

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (48,09KB)