Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2022

1. Oświadczenie majątkowe - Janina Krzemień

PDFOsw. Janina Krzemień.pdf (214,07KB)

 

2. Oświadczenie majątkowe - Aneta Kopciara 

PDFOsw. Aneta Kopciara.pdf (215,67KB)

 

3. Oświadczenie majątkowe - Anna Grudzień

PDFOsw. Anna Grudzień.pdf (482,59KB)

 

4. Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kępska

PDFOsw. Elżbieta Kępska.pdf (218,10KB)

 

5. Oświadczenie majątkowe - Ewa Kupisz 

PDFOsw. Ewa Kupisz.pdf (468,78KB)

 

6. Oświadczenie majątkowe - Urszula Sekuła

PDFOsw. Urszula Sekuła.pdf (454,81KB)

 

7. Oświadczenie majątkowe - Artur Haruza

PDFOśw.Artur Haruza.pdf (357,72KB)