Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników i Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica 2022

1. Oświadczenie majątkowe - Jarosław Jaworski

PDFOsw. Jarosław Jaworski.pdf (172,43KB)

 

2. Oświadczenie majątkowe - Jacek Balicki

PDFOsw. Jacek Balicki.pdf (211,68KB)

 

3. Oświadczenie majątkowe - Halina Sokołowska

PDFOsw. Halina Sokołowska.pdf (446,89KB)

 

4. Oświadczenie majątkowe - Konrad Piwowarczyk 

PDFOsw. Konrad Piwowarczyk.pdf (444,76KB)

PDFośw.K. Piwowarczyk korekta.pdf (465,82KB)