Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. (pokój nr1) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  • obowiązek informacyjny;
  • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r. (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła).

Uwaga: W 2022 roku obowiązuje nowy limit 110 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 1zł na 1 litr oleju napędowego.