Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLIX z dnia 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/287/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2022 rok.

PDF287.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/288/2022 w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

PDF288.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/289/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF289.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/290/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Wiślicy.

PDF290.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/291/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica.

PDF291.pdf