Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Informacja

INFORMACJA

            Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że od 1 lipca 2021 do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma ustawowy obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Przedmiotowa deklaracja musi być złożona do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica  ul. Plac Solny 32 na dzień składania  wniosku o wypłatę  dodatku osłonowego.
Deklaracje można składać w wersji papierowej oraz elektronicznie przez profil zaufany korzystając ze strony: www.gunb.gov.pl.
 

PDFdeklaracja.pdf (234,58KB)