Niesłyszący

Zakup nowych autobusów dla Miasta i Gminy Wiślica

W najbliższych dniach zostaną dostarczone dwa nowe autobusy na potrzeby zabezpieczenia transportu lokalnego dla społeczności Miasta i Gminy Wiślica.

Koszt zakupu autobusów to prawie 1 100 000 zł.

Władze samorządowe Miasta i Gminy Wiślica składają serdeczne podziękowania dla Ministra ds. rozwoju samorządu Pana Michała Cieślaka za wszelką pomoc w działaniach zmierzających do otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości 850 000 tys.zł

4477002557815817319(1).jpeg-3146786477182328010.jpeg 8140894580513388030.jpeg