Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205