Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gluzy dz. Nr 717, 854 od km 0+000 do km 0+743