Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. Nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560