Niesłyszący

Sesja Nr L z dnia 25 lutego 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/292/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.

PDF292.pdf (531,24KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/293/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF293.pdf (4,80MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/294/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF294.pdf (665,78KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/295/2022 w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wiślica na lata 2022-2024.

PDF295.pdf (1 017,06KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/296/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz prowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

PDF296.pdf (542,71KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/297/2022 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF297.pdf (175,08KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/298/2022 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.

PDF298.pdf (284,55KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 luty 2022 r.

Uchwała Nr L/299/2022 w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDF299.pdf (170,43KB)