Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr LI z dnia 18 marca 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/300/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF300.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/301/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF301.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/302/2022 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.

PDF302.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/303/2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022".

PDF303.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/304/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

PDF304.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 18 marzec 2022 r.

Uchwała Nr LI/305/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Wiślica.

PDF305.pdf