Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2022 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa /adaptacja/ i termomodernizacja istniejącego budynku administracyjnego na cele DPS. Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA -POBIERZ