Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z prognozowanymi i występującymi opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody w rzekach, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W górnej części zlewni Nidy istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 25-04-2022 18:20:26 do 26-04-2022 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania