Niesłyszący

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie nawozów

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że od dnia 25 kwietnia 2022r. (tj. poniedziałek) do dnia 16 maja 2022r., pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica bezpłatnie pomagają  rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu  wniosków o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 01 września 2021r. do dnia 15 maja 2022r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe zawierające magnez. Pomoc udzielana jest w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wnioski składane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku Zdroju.

Celem sporządzenia  w/w wniosku rolnicy powinni przynieść z sobą następujące dane :

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • numer pesel,
  • faktury zakupu nawozów mineralnych.