Niesłyszący

Stypendia pomostowe na I rok studiów!

RUSZA XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

REGULAMIN : https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

WIĘCEJ INFORMACJI : https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/#post-16138