Niesłyszący

Nabór wniosków o dofinansowanie nawozów i o dopłaty bezpośrednie wydłużony

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony również termin naboru wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników.

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca 2022 r. przypadają w sobotę i niedzielę). Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.