Niesłyszący

Szkolenie mieszkańców z Programu Czyste Powietrze

W  dniu 19-05-2022r.  w  Klubie „Seniora+” w Wiślicy odbyło się szkolenie z  mieszkańcami Gminy Wiślica, dotyczące  zakresu możliwości dofinansowania działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza z Programu Czyste Powietrze. Podczas tego szkolenia przedstawiono następującą tematykę :

1.    Założenia Programu Czyste powietrze.
2.    Zmiany Programu wprowadzone od 25 stycznia 2022 r.
3.    Przykładowy zakres rzeczowy, który umożliwia ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

               Szkolenie prowadzone było przez Panią Renatę Musiał pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, w ramach działań Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.