Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9,

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 126+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kolbuszowa – Łoniów (Skrzyżowanie DK 79 z DK 9) 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Kolizja pojazdu ciężarowego z osobowym. Przed mostem na Wiśle. PSP i Policja na miejscu zdarzenia. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy + 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 3 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-06-06 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:17 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 13:29

Komunikat jest ważny od 06-06-2022 13:30:00 do 06-06-2022 15:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania