Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Punktowo w zlewniach kontrolowanych (w szczególności w górnej części zlewni Nidy), w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 07-06-2022 14:46:58 do 08-06-2022 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania