Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych (głównie zlewnie górnej Pilicy, Iłżanki, Radomki), na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 16-06-2022 10:55:10 do 16-06-2022 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania